Rjukan Ice Festival

Rjukan Fjellsportgruppe er en gruppe for alle i Rjukan og Tinn som er interessert i fjellsport. Alle som driver med fjellsport, eller som er interessert i fjellsport, er velkomne i gruppa, enten de driver med klatring, kajakk, ski, brettkjøring eller annet. Fjellsportgruppa tilbyr aktiviteter, trening og sosialt samvær. Trygg ferdsel i naturen står i sentrum.Klubben tilbyr også innendørs klatretrening i Såheimhallen. Både barn og voksne kan prøve seg i klatreveggen. Klubben kan låne ut utstyr til medlemmer.Hvert år arrangerer klubben Rjukan Ice Festival, eller Isklatrefestivalen. Festivalen arrangeres i slutten av februar. Under festivalen arrangeres klatrekonkurranser, foredrag og filmvisninger. I tillegg kan man teste utstyr, bli med på nattklatring med guide og mer til.Festivalen har vært arrangert siden 1993. Den startet som en liten festival for lokale klatrere, og målet var å få klatrere interessert i isklatring. Ikke lenge etter ble klatrere i resten av landet og i utlandet oppmerksomme på festivalen og mulighetene for isklatring i Rjukan, og nå trekker festivalen folk fra hele verden.Klatreguideboka for Rjukan har også bidratt til å gjøre stedet kjent. Dyktige klatrere fra mange land har kommet, og har inspirert lokale og besøkende klatrere. De erfarne klatrerne har også bidratt under festivalene, og vist fram utstyr og teknikker og holdt foredrag. Hovedmålet for festivalen er fortsatt å utvikle isklatring og få flere interessert i sporten. Nattklatring med flomlys er en spesiell opplevelse.Rjukan Fjellsportgruppe hjelper til å vedlikeholde og sikre kjente klatreruter, og hjelper også til i redningsaksjoner der klatrere må hjelpes ned.